Lansarea versiunii centralizate a Sistemului Informatic Unic Integrat duta.jpg

Lansarea versiunii centralizate a Sistemului Informatic Unic Integrat

Versiunea centralizată a Sistemului Informatic Unic Integrat (S.I.U.I.) a demonstrat că este o investiţie strategică profund justificată. Prin introducerea acestei versiuni a fost obţinută monitorizarea şi eliminarea totală a pierderilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate. În acest context, CNAS a lansat, în data de 20 decembrie 2010, Sistemul Informatic Unic Integrat (S.I.U.I), un sistem a cărui principală activitate este aceea de a prelucra raportările furnizorilor de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale pentru a le deconta eficient şi corespunzător normelor de aplicare ale contractului-cadru. Noul sistem va crea premisele luării unor decizii corecte, într-un mod dinamic şi în timp real. La evenimentul lansării Sistemului Informatic Unic Integrat au participat preşedintele României, Traian Băsescu, Nicolae Lucian Duţă, preşedintele CNAS, dr. Raed Arafat, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii, reprezentanţi ai companiilor care au dezvoltat acest proiect, dar şi reprezentanţi mass-media. Proiectul de dezvoltare şi de implementare a S.I.U.I. a fost demarat în anul 2002. În mare parte, aşteptările iniţiale de finalizare a proiectului au fost diminuate de carenţele legislative existente în perioada în care sistemul a fost demarat şi de limitele tehnologice ale momentului. Totuşi, în noiembrie 2008, au fost semnate documentele de finalizare a fazei de construcţie a S.I.U.I. Astfel, la mijlocul anului 2010, a fost demarată implementarea versiunii centralizate a S.I.U.I.